ENGLISH
Mezinárodní kontrabasová soutěž
Františka Černého a Jana Geissela
O soutěži Povinný program Porota Přihláška Podmínky soutěže Kontakt

O soutěži

Kontrabasová soutěž Františka Černého a Jana Geissela je mezinárodní interpretační soutěží určenou pro široké spektrum kontrabasistů: od žáků ZUŠ až po studenty vysokých škol. Klade si za cíl zviditelnit dílo Františka Černého i Jana Geissela, dvou neprávem opomíjených kontrabasistů, kteří jsou navíc spjati s východními Čechy.

Soutěžící jsou rozděleni do kategorií podle věku i jejich dosaženého vzdělání, přičemž jako věk soutěžícího se počítá věk, který soutěžící dosáhne v roce 2019. Aby byl naplněn princip, že účastníci soutěží ve své kategorii se sobě rovnými, mohou v III. kategorii soutěžit i kontrabasisté starší 19 let, musí ovšem navštěvovat nejvýše maturitní ročník konzervatoře či hudebního gymnázia.

Harmonogram soutěže

Soutěž bude probíhat ve dnech 22. – 24. března 2019 v Základní umělecké škole Karla Malicha, Holubova 1234, Holice 534 01 (Společenský sál). Všichni soutěžící, pedagogové a korepetitoři mají zajištěné ubytování v Domově mládeže Střední školy automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice (snídaně 7:00 – 9:00). Ubytování a stravu (snídaně) hradí pořadatel soutěže. Veškeré cestovní výlohy a další náklady si hradí soutěžící sami.
V budově ZUŠ Karla Malicha bude po celou dobu soutěže možno zakoupit drobné občerstvení (4. NP). Budova ZUŠ Karla Malicha bude otevřena každý den od 7:00 do 23:00.

Sponzoři a partneři soutěže

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.
a starosty města Holice Mgr. Ondřeje Výborného.





Kontrabasum.com | prodej, opravy a seřizování kontrabasů


Marek Schebesta
donátor hlavní ceny: kontrabasu z dílny Ioan Bucur v hodnotě 90 000 Kč
drobné opravy zajišťujeme na místě

Smyčce David Jíra

donátor ceny: smyčce v hodnotě 25 000 Kč

Bramac - střešní systémy

E-shop hudebních nástrojů CMI

ENoty.eu | e-shop s notovým materiálem


Noty pro kontrabas

Erwin Junker, strojírenství, Holice

AkordKvint: prodej a distribuce hudebních nástrojů

www.akordkvint.com

Jiří Petlach: výroba a opravy smyčcových nástrojů

www.petlach-violin.cz

Povinný program

Notový materiál k povinným skladbám stahujte zde: Odkaz

Kategorie žáků ZUŠ nemají žádnou povinnou skladbu, výběr repertoáru je ponechán plně na žácích a jejich kantorech, požadujeme pouze, aby repertoár dodržel stanovenou minimální délku. Žáci jsou rozděleni do dvou kategorií podle věku:

I. kategorie (do 12 let věku včetně):

Požadovaná délka repertoáru 2-4 minuty

II. kategorie (do 15 let věku včetně):

Požadovaná délka repertoáru 3-6 minut

III. kategorie (do 20 let věku včetně):

Požadovaná délka repertoáru 5-8 minut

IV. kategorie konzervatoří a hudebních gymnázií do 19 let včetně:

I. kolo:
 • jedna skladba Františka Černého např. Fantastický valčík, Dumka, Píseň lásky nebo Jana Geissla. např. Lístek do památníku, Ukolébavka, Andante cantabile, Polonéza
 • dvě kontrastní části z barokní nebo klasicistní sonaty např. Marcello, Händel, Eccles, Sperger
II. kolo
 • skladba pro sólový kontrabas
 • dvě kontrastní části z koncertu dle vlastního výběru např. Pichl, Hoffmeister, Sperger, Vaňhal

V. kategorie konzervatoří a vysokých škol do 30 let včetně:

I. kolo:
 • jedna skladba nebo část koncertu Františka Černého dle vlastního výběru např. Nocturno a Intermezzo, Danse Caprice
 • virtuózní skladba dle vlastního výběru např. Bottesini, Glier, Gajdoš, Franchi
II. kolo:
 • skladba pro sólový kontrabas
 • dvě kontrastní části z koncertu nebo sonáty dle vlastního výběru

Notový materiál k povinným skladbám stahujte zde: Odkaz

Porota

Miloslav Gajdoš

Předseda poroty
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Miloslav Gajdoš vystudoval hru na kontrabas na kroměřížské konzervatoři u Aloise Kříže (1963–68), ve studiích pokračoval na JAMU v Brně u Jiřího Bortlíčka, kde se vzdělával také ve skladbě u Zdeňka Zouhara (1968–72). V letech 1976, 1977 a 1979 se účastnil letních kurzů ve Weimaru pod vedením Ludwiga Streichera. Je držitelem ceny poroty v Mnichově, v letech 1976 a 1977 byl oceněn na mezinárodní kontrabasové soutěži v Markneukirchenu. Roku 1978 založil v Kroměříži Bass club a mezinárodní kontrabasovou soutěž F. Gregory. V roce 2000 se stal spoluzakladatelem mezinárodní společnosti J. M. Spergera Michaelstein. Od roku 1971 vyučuje na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži, krátce působil také na Ostravské univerzitě (1993–95). Uplatňuje se též skladatelsky, vedle komorních a duchovních skladeb komponuje především pro svůj nástroj, a to v obsazení kontrabas sólo (24 capriccií, Preludium a fuga a moll, Reflexe, Invokace), ale i pro komorní kontrabasová uskupení (Chanson triste, Scherzino) a dokonce i pro šestnáct kontrabasů (Sexdecimet, Bassbis).

Miloslav Jelínek

Janáčkova akademie múzických umění Brno

Miloslav Jelínek je absolventem kroměřížské konzervatoře ve třídě Miloslava Gajdoše, dále pak studoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Působí jako sólokontrabasista Státní filharmonie Brno a jako pedagog Janáčkovy akademie múzických umění a Ostravské univerzity. Je spoluzakladatelem a předsedou České společnosti kontrabasistů. Jako laureát mezinárodních interpretačních soutěží je vyhledávaným interpretem na domácích i zahraničních koncertních pódiích.

Radoslav Šašina

Vysoká škola múzických umení Bratislava

Radoslav Šašina je absolventem kroměřížské konzervatoře u Miloslava Gajdoše a VŠMU v Bratislavě u Karola Illka a Jozefa Podhoranského. Během svého studia navštívil mnohé mistrovské kursy (Ludwig Streicher, David Walter). Patří mezi přední evropské sólisty, krom sólistické činnosti má však i bohatou praxi jako sólokontrabasista rozličných orchestrů a prestižní komorní hráč. Od roku 1987 přednáší Šašina na Vysokej škole múzických umení v Bratislavě a vyučuje na mezinárodních kurzech (Michaelstein, Brno, Wroclaw, Łodz, Debrecen, Miskolc, Chicago, Boulder, Bratislava, Žilina a j.)

Jiří Valenta

Česká filharmonie, Konzervatoř Praha

Jiří Valenta (8. 6. 1955) studoval hru na kontrabas u Miloslava Gajdoše a na Pražské konzervatoři u Františka Pošty. AMU absolvoval u Zdeňka Bendy. V roce 1978 zvítězil v prvním ročníku Kontrabasové soutěže Františka Gregory v Kroměříži. Po krátkém působení v Symfonickém orchestru FOK je od roku 1985 členem České filharmonie. Je spoluzakladatelem komorních uskupení Basetti Boemi a filharmonického souboru Virtuosi di basso. Od roku 1995 je pedagogem Pražské konzervatoře, od roku 2006 vedoucím kontrabasového oddělení.

Petr Ries

Česká filharmonie

Kontrabasista Petr Ries (1978) absolvoval hudební fakultu Akademie muzických umění v Praze u prof. Jiřího Hudce. Hudbě se věnuje od sedmi let. Nejprve hrál na klavír, poté navštěvoval violoncellovou třídu významného pedagoga Rudolfa Weisse na ZUŠ v Českých Budějovicích. Ten ho přivedl později ke studiu hry na kontrabas. Nejprve byl u profesora pražské konzervatoře Václava Fuky, který mu dal pevné základy hry. Ty dále rozvinul studiem u prof. Vladimíra Bondarenka (Ukrajina). Významným mezníkem byl pro něho rok 1995, kdy byl přijat do proslulé třídy prof. Miroslava Gajdoše na Konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži.
V roce 1996 získává I. místo v soutěži konzervatoří. Jako žák prof. Gajdoše se účastnil mistrovských kurzů a mezinárodních soutěží (Ženeva, Drážďany, Berlín, Laussane, Michaelstein, Wells). Je laureátem prestižních mezinárodních soutěží a držitelem řady cen, např. International Musikwettbewerb Markneukirchen (1999), Mezinárodní soutěž Moravský podzim (1998, 2003), Internationale J.M.Sperger Musikwettbewerb Michaelstein (2002). Mezi významné ceny patří 3. místo v soutěži Talent roku 2002, kdy v přímém přenosu Českého rozhlasu provedl Koncert fis moll Sergeje Kusevického se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod vedením Leoše Svárovského.

Radomír Žalud

Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Radomír Žalud, absolvent brněnské JAMU je významným současným českým interpretem i pedagogem. Svá hudební studia začal hrou na housle ve třetí třídě základní školy, s kontrabasem přišel do styku až na kroměřížské konzervatoři. Po studiích na JAMU a krátkém angažmá ve Filharmonii Brno nastoupil vojenskou službu. Po ní se přestěhoval do Prahy, kde se stal členem orchestru FOK, Českého noneta a pak Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kde působí dodnes. S rozhlasovými symfoniky natočil základní kameny kontrabasového repertoáru (např. Kusevickij, Dragoretti, Bottesini, Dittersdorf, Vaňhal). Jako pedagog působí na pražské HAMU.

Jakub Waldmann

Gymnázium a hudební škola hl. m. Prahy

Jakub Waldmann je absolventem Teplické konzervatoře (prof. Rudolf Slach) a Hudební fakulty akademie múzických umění v Praze (prof. Zdeněk Benda). Během svého studia působil v orchestru Národního divadla a v Sukově komorním orchestru. Po skončení studií byl přijat do kontrabasové skupiny České filharmonie. Od roku 2002 vyučuje na Hudebním gymnáziu v Praze. Svou činnost v České filharmonii ukončil a pokračoval v Českém komorním orchestru, kterého byl pět let ředitelem. V roce 1989 se stal zakladatelem Unie orchestrálních hudebníků a ochranné společnosti Intergram. Spolupracuje s Českým rozhlasem – mimo jiné vytvořil rozhlasové pořady o světových orchestrech, organizuje v Čechách hudební festivaly, věnuje se edukativním hudebním projektům a je organizátorem Kontrabasové soutěže Františka Simandla v Blatné. V současné době se vedle své pedagogické činnosti věnuje komorní hudbě a pod vedením Valerije Gergieva spoluúčinkuje ve World orchestra for Peace.


František Machač

Ředitel soutěže
ZUŠ Karla Malicha Holice, Konzervatoř Pardubice

Přihláška

Přihlášky posílejte elektronicky přes tento formulář (ODKAZ). Přihlášku je možné poslat též poštou, tisknutelná verze je ZDE. Elektronický formulář bude aktivní od 1. 9. 2018. Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2019.
V přihlášce musí být všechny položky vyplněny, jinak si pořadatelé vyhrazují právo přihlášku nepřijmout. Podmínkou přijetí přihlášky je též zaplacení startovného v termínu uzávěrky (tj do 31. 1. 2019) na účet soutěže: č.ú.: 156507457/0300 (ČSOB), jako variabilní symbol platby uveďte předčíslí 1234, za nímž bude následovat datum narození soutěžícího dle přihlášky ve formátu ddmmrr. (příkladně soutěžící narozen 1.5.2000 bude mít variabilní symbol 1234010500)Pro snadnější identifikaci platby uveďte, prosím, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení soutěžícího. Soutěžní poplatek je nevratný.
Soutěžní poplatek byl pro jednotlivé katehorie stanoven takto:
 • I., II. a III. kategorie: 800,–Kč
 • IV. a V. kategorie: 1200,–Kč

Zahraniční účastníci uhradí účastnický poplatek v hotovosti v CZK při prezenci na místě.
Povinné přílohy přihlášky, tedy kopii rodného listu nebo kopii jiného dokladu s uvedeným datem narození (průkaz pojištěnce ZP, školní průkaz, potvrzení školy apod.) posílejte e-mailem na adresu reditel@zusholice.cz nebo poštou na adresu ZUŠ Karla Malicha, Holubova 1234, 534 01 Holice. Přílohy se nevracejí.
Přijetí každé přihlášky bude zpětně potvrzeno. V případě, že neobdržíte potvrzení, ověřte si na uvedených kontaktech, zda byla přihláška doručena!
Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku z kapacitních důvodů nepřijmout.

Podmínky soutěže, soutěžní řád

 • Soutěž bude probíhat ve dnech 22. – 24. března 2019 na Základní umělecké škole Karla Malicha.
 • Pořadatelem soutěže je Základní umělecká škola Karla Malicha a Kulturní dům města Holice.
 • Soutěž se vypisuje pro obor hra na kontrabas.
 • Soutěž je jednokolová v kategorii I., II., III. a dvoukolová v kategorii IV. a V.
 • Soutěžící přihlášený do dané kategorie nesmí k datu zahájení soutěže překročit horní hranici věkového limitu kategorie.
 • Soutěžící náležící dle věku do nižší kategorie může soutěžit v kategorii vyšší.
 • Soutěžící náležící dle věku do vyšší kategorie nesmí soutěžit v kategorii nižší, jedinou výjimkou je následující bod.
 • Soutěžící, který studuje nejvýše čtvrtý ročník konzervatoře či jiné střední hudební školy, může soutěžit ve III. kategorii i přesto, že je starší devatenácti let.
 • Ubytování a stravu (snídaně) hradí pořadatel soutěže. Veškeré cestovní výlohy a další náklady si hradí soutěžící sami.

Soutěžní řád:

 • Soutěžící ve všech oborech a kategoriích budou soutěžit v abecedním pořadí dle příjmení.
 • Soutěžící je povinen se dostavit v příslušném čase přiřazeném před zahájením soutěže před sál, kde se soutěž koná. Nedostaví-li se soutěžící k soutěžnímu vystoupení v odpovídajícím čase, je ze soutěže vyřazen. Předseda poroty může na návrh poroty v odůvodněném případě rozhodnout, že soutěžící může v soutěži pokračovat.
 • Pořadatel nebo předseda poroty po dohodě s pořadatelem může z organizačních nebo jiných závažných důvodů rozhodnout o změně soutěžního pořadí.
 • Každý soutěžní výkon bude hodnotit příslušná odborná porota složená z předsedy, čtyř porotců a tajemníka.
 • Tajemníci nemají bodovací právo, náplň jejich práce má organizační charakter.
 • Předsedy porot, porotce a tajemníky jmenuje pořadatel soutěže.
 • O celkovém umístění rozhoduje dosažený počet bodů. Hodnocení jednotlivých vystoupení je od 1 do 25 bodů, přičemž porotce neboduje svého žáka. Součet se dělí počtem bodujících porotců, dosažený průměr bodů se počítá na dvě desetinná místa.
 • Předseda poroty v každém oboru vyhlásí vítěze příslušné kategorie. Součástí této ceny je věcná odměna a povinná účast na koncertu vítězů.
 • Dále porota udělí v každé kategorii 1., 2. a 3. cenu a případně čestná uznání. Porota může též udělit zvláštní ceny.
 • Soutěžící ocenění 1. cenou získávají titul laureáta.
 • V případě shody nebo těsného rozdílu počtu dosažených bodů může porota udělit cenu nebo čestné uznání více soutěžícím. V případě, že nebude dosažen požadovaný bodový limit, nebo že soutěžní výkony nebudou odpovídající kvality, má porota právo cenu neudělit, případně vítěze nevyhlásit.
 • Výkon interpretů může být krácen.
 • Všichni ocenění soutěžící obdrží diplom a věcné odměny.
 • Všichni soutěžící dostanou pamětní list a diplom za účast.
 • Případné neshody řeší pověřený zástupce pořadatele.
 • Rozhodne-li porota, že soutěžící porušil závažným způsobem podmínky soutěže nebo soutěžní řád, bude ze soutěže vyloučen.
 • Soutěžní vystoupení ve všech kategoriích jsou veřejná.
 • Při veřejné produkci je hra z kopie notového materiálu v rozporu s autorským zákonem a soutěžící na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.
 • Podáním přihlášky a účastí v soutěži dává přihlašovaný (nebo zákonný zástupce přihlašovaného) souhlas pořadateli s pořizováním audiovizuální dokumentace a fotodokumentace soutěžního, případně i koncertního vystoupení a jeho následného využití pro prezentaci či propagaci soutěže.
 • Podmínky soutěže a soutěžní řád jsou vydány v českém a anglickém jazyce. V případě sporu platí jako autentický text český.

Adresa:

ZUŠ Karla Malicha
Holubova 1234 
534 01 Holice
tel: 702 074 611
reditel@zusholice.cz